Skriv
Stäng

Släpp en liten fågel genom grinden

(1)

(2)
(3)
(4)

Släpp en liten fågel genom grinden, genom grinden, genom grinden,
Släpp en liten fågel genom grinden.
Bara mig.
Tog sig en maka, tjim, tjim, tjala, ake, make, mala tjim, tjim tjala
Tog sig en maka, tjim, tjim, tjala, bara mig
Ställ upp i två ringar, med lika många deltagare i varje,
den ena ringen innanför den andra med näsorna vända inåt.
Den inre ringen sträcker upp händerna till portar och
den yttre släpper fattningen = fåglar

1.
2.
3.
4.

Fåglarna springer sick -sack genom grindarna, medsols
Stannar upp framför en grind
Omdansning par om par medsols
Omdansning par om par motsols
Börjar om från början med grindarna som fåglar och tvärt om

1998-2010 © www.folkdansaren.se