Skriv
Stšng

RIA RA


Deltagarna ställer sig i två rader mitt emot varandra. Den ena raden är grupp A och den andra B. Grupp A tar 8 steg framåt och 8 steg tillbaka och sjunger

Vi komma från Ria-ra, Ria-ra,Ria-ra
vi komma från Ria-ra, aske, daske da
Grupp B sjunger
Vad har ni här att göra, göra, göra
Vad har ni här att göra, aske, daske da
Grupp A tar 8 steg fram och tillbaka och sjunger:
Vi söka en av systrarna, systrarna, systrarna
Vi söka en av systrarna aske, daske, da
Grupp B sjunger:
Vad ska den systern heta, heta, heta
Vad ska den systern heta, aske daske da
Grupp A svarar:

Jo hon skall heta Lisa, Lisa, Lisa
Jo hon skall heta Lisa  aske daske da

Här går Lisa över till Grupp A och leken fortsätter till alla är med i grupp A.
Variant: Sången fortsätter med:
B:    Henne får ni inte ta, inte ta, inte ta....
A:    Då ringer vi polisen ....
B:    Då ringer vi till häxan....
A:    Då ringer vi till Drakula....
B:    Då får ni henne ta....

1998-2010 © www.folkdansaren.se