Skriv
Stäng

Prästens lilla kråka

Prästens lilla kråka
skulle ut och åka
ingen hade hon som körde. 

Än slank det hit och
Än slank det dit och
än slank det ner i diket  

Beskrivning

Ring.
Dansa åt vänster. Stanna ringen när "körde" sjungs andra gången. 

Alla slinker in mot mitten och sitter på "hit"
Alla slinker ut och sitter på "dit"
Alla slinker in mot mitten och sitter på "diket" 


1998-2010 © www.folkdansaren.se