Skriv
Stäng

PLINGELINGE TÅGET GÅR

Plingelingelinge , tåget går uti vida världen
den som femtio öre har får följa med på färden.
Se (Gudrun), se (Gudrun) nu löser (hon) biljett
så stiger (hon) på tåget och vinkar glatt.

De lekande sitter i ring eller spridda i rummet. Ledaren springer med små steg runt i rummet och stannar vid "på färden", vid någon kamrat. (Gudrun) ställer sig bakom ledaren med händerna på hennes axlar och tåget tuffar vidare. Tåget tuffar vidare, så att alla får lösa biljett. Antalet passagerare som får lösa biljett samtidigt kan utökas om takterna 9-10 bisseras .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1998-2010 © www.folkdansaren.se