Skriv
Stäng

Lunka på

1:||:Lunka på, linka på!
Vi ha långan väg att gå. :||:
2:||:Hopp mor Annika, 3hopp, mor Annika!
4Hopp, min lilla Annika! :||:

1:||:Hopp mor Annika, hopp, mor Annika!
Se din dotter dansar! :||:
2:||:Dansa medan 3du är ung!
4När du blir gammal, blir du så tung. :||:

1:||:Hopp mor Annika, hopp, mor Annika!
Grisarna gå i rågen. :||:
2:||:Flickorna vilja väl 3gifta sej,
4Men pojkarna ha inte hågen.:||:

Beskrivning.
Parvis i ring rör er motsols
1. Paren går framåt och svänger armarna fram och tillbaka i takt. Då "att gå" sjungs andra gången stannar paren vända mot varandra me händerna i sidan.
2. Ta ett sidsteg till vänster från varandra med två handklappningar och
3. Ett sidsteg till höger med riktning mot varandra med två hanklapp.
4. Ett märksteg och handklappning på "hopp", ringfattning och omdansning ett halvt varv medsols med gångsteg.


1998-2010 © www.folkdansaren.se