Skriv
Stšng

Kom du modige gosse

1Kom, kom du modige gosse
på den tid jag höll dig kär.
2 en gång men aldrig mera.
Gud ske lov jag slapp dej här
3:||: Du har tänkt att lura mej,
4men, ser du, jag ska akta mej.
5Gack, gack du rälige Per.
Jag vill aldrig se dej mer. :||:

Beskrivning.
Parvis i stor ring.
1. Uppbjudning med handklappning. Parvis ringfattning och omdansning medsols med gångsteg.
2. Omdansning motsols
3. Fickan och pojken hötter med hö pekfinger mot varandra
4. och med vä pekfinger.
5. Under livliga åtbörder avlägsnar de sig ifrån vandra.


1998-2010 © www.folkdansaren.se