Skriv
Stäng

Flickorna många

1:||: Flickorna många uti raderna långa. :||:
2:||: Räck så fram handen, 3tag din kära i famnen. :||:
4:||: Mor lärde mig spinna, 5far lärde mig dansa. :||:
6:||: Håll i rocken, håll i rocken, så att jag får dansa. :||:

Beskrivning.
1. Flickor i ring med händerna på framförvarandes axlar springer medsols. På "långa" stannar de framför var sin pojke.
2. Höger handslag
3. Man ger varandra båda händerna och tar ett steg framåt mot varandra och på "i famnen" ett steg bakåt
4. Behåll ringfattning, omdansning medsols med gångsteg.
5. Omdansning motsols med springsteg (raskt)
6. Höger armkrok och omdansning medsols med springsteg (raskt), vid repris vänster armkrok och omdansning motsols


1998-2010 © www.folkdansaren.se