Skriv
Stäng

DU LASSE (namnleksång)

Alla i en ring, en i mitten.

Du Lasse du, Lasse när får du en vän, (1)
Du Lasse du, Lasse när får du en vän,
Jo, när jag går i dansen så får jag en vän, (2)
Jo, när jag går i dansen så får jag en vän.

Beskrivning:
(1) Ring, en i mitten, ringen rör sig i takt till sången. Istället för Lasse namnet på en som är i mitten
(2) Mitten hämtar in en kamrat från ringen, dom dansar runt samtidigt som ringen fortsätter. 
(1) Den inhämtade stannar kvar och fortsätter som mitten.


1998-2010 © www.folkdansaren.se