Skriv
Stšng

Den rike fogelen  

Den af sällskapet som föreställer den rika fogeln, dansar kring golvet, med de öfriga i rad efter sig, under sång:

Den rike fogelen kom ridandes kom ridandes
öfver åker ängar och gärden.
Och har jag något till råde,
så ger jag fattiger någe.

En annan person, föreställande den fattiga fogeln, kommer stödd på staf, med haltande gång och ynkliga åtbörder, och sjunger med samma melodi:

Den fattig’ fogeln kommer linkandes, kommer linkandes,
Öfver åker, ängar och gärden!
Och har du något till råde,
Så gif den fattigan någe!

Den förre ger honom en ur raden. Derpå börjar leken ånyo, och förnyas oafbrutet på lika sätt, tills den fattige erhållit alla i leken deltagande, och den rike blifvit ensam.

 

Bengt Martinsson bjuder på Två sånglekar - Norsjö 1818 och Koskullskulle 1984:

Den rike fogelen...
På uppdrag av Johan Wallman (1792-1853), till ett planerat arbete om lekar, samlade dåvarande
kapellpredikanten i Norsjö, Johan Anders Linder år 1818 in ett stort antal danser, sånglekar mm.
Wallmans planer fullföljdes inte, men Linders uppteckningar publicerades 1842 i I.A.Arwidssons Svenska Fornsånger, del III. Hans uppteckningar återges utan proveniens, men via det Linderska familjearkivet i Umeå Universitet framgår bl .a. att den rubricerade leken är upptecknad i Norsjö. Linders far kom f.ö. från Ångermanland, hans mor kom från Arvidsjaur. Enligt Arwidsson är leken känd även från Småland, Väster- och Östergötland, Värmland, Öland samt Danmark (som barnsång).

Otryckta källor:

Variantsamlingen till Arwidssons Sv.Fornsånger II, del II v.s. 2:2, Handskrifter i KB, Sthlm
J.A.Linders familjearkiv i Umeå Universitet. Noter, dagböcker mm.
Martinsson Bengt, privatarkiv på väg till SVA, Sthlm

Tryckta källor:

Arwidsson Ivar: Svenska Fornsånger III, Sthlm 1842
Brodin Kurt: Stora Julboken, Sthlm 1954
Tillhagen-Dencker: Svenska folklekar och danser II, Sthlm 1950

1998-2010 © www.folkdansaren.se