TULLEN

En är tullare. 
Dom andra skall passera tullen. 
Tullaren frågar vilken färg som gäller. 
Då skall barnet svara med den färg som kompisen bakom har på sig. 
Svarar man rätt färg får man passera tullen.
Kan stegras genom att ändra förutsättningarna. 
Vilken färg idag, då gäller egna färger.
Vilken färg i morgon, då gäller framförvarandes klädfärg.
Vilken färg igår, då gäller det bakomvarandes färg. 

Skriv ut sidan

Stäng sidan