HÖK OCH DUVA

En utses till hök och resten till duvor. 
Man bestämmer två duvslag ganska långt ifrån varandra.
Duvorna samlas i det ena. 

Höken ställer sig mitt emellan duvslagen, flaxar med vingarna (armarna) och ropar: "UNDER HÖKENS VINGAR KOM".
Då skall duvorna försöka springa till det andra duvslaget. 
Höken passar på att kulla så många duvor han kan. De som kullats blir hökar. 

Så fortsätter man tills det bara blir en duva kvar. Den blir hök nästa gång.

Variant: Duvorna frågar "Vilken färg?" Höken svarar t.ex. blå.
Duvor som har blått på kläderna får passera fritt 

Skriv ut sidan

Stäng sidan