DRA NOT


En deltagare är "Notkung". 

Han kastar sin mössa i vädret och ropar:

Sticke, Sticke not, ta bådŽ liten och stor!

Nu blir det kull. Hann kullar och nu har noten blivit två personer bred (håll ihop händerna).
 Tredje kullas och nu är man tre i noten.
Och så fortsätter leken tills alla är i noten. Sist kvar blir nu notkung.
Går noten sönder under leken.
Noten får inte dela på sig.

Skriv ut sidan

Stäng sidan