Nyckelhake-Avainkoukkut

 När bruk blir smycke.

I Vasa i somras såg jag inte till många finländare, inte förrän sista dagen, på lördag. Inte heller så många finska dräkter. Jag fick intrycket att de finsk-finska lagen legat på träningsläger inför avslutningsuppvisningen. Den var å andra sidan maffig. En fantastisk inmarsch och en lika imponerade utmarsch. Vad som var däremellan minns jag inte. Alltnog, på lördagen kom också de finsk-finska dräkterna. Helt plötsligt fick jag också se nyckelhakar! Avainkoukkut!
Men vad har hänt med sättet att bära dem? I Finland har man tagit upp det gamla bruket, det som i Tornedalen heter Vaimo on kotin lukku - Kvinnan är husets nyckel. Men i Tornedalen har man burit den på kjollinningen, under förklädet, därav det tornedalska namnet vyölinähaka - förklädeshake.
Det som har skett i Finland är tydligen en revitalisering men där bl a kostnaden för nytillverkningen gjort att man velat lyfta fram nyckelhaken synligare än traditionellt. Vid ett besök på Kalevala Korus fabrik i Helsingfors (när vi ändå var i Vasa så....) fick vi se ett flertal, på beställning av hemslöjdsaffärer och dräktkommittéer; nytillverkade, gjorda i små serier och som endast såldes lokalt på beställningsorterna. Den ifrån Aho-gården i Aalkalo (Ylöitornio) som nu pryder den finska tornedalsdräkten, kostar i svenskt mynt 540 kronor, och den är inte gjuten i mässing utan i en mjuk kopparlegering som heter tombak! Den gjuts i tre delar, hake, bygel samt skruv utan gängor. På bygeln träs en kopia av en nyckel och sedan löds skruven fast. I och med att man även kopierar mönstret blir alla nyckelhakar exakt lika.
För att ytterligare framhäva smyckeskaraktären så syr man en hyska utanpå livet (se bild) och där hänger smycket - helt utan funktion. De dräkter där nyckelhaken bars var samtliga av kategorin komponerade eller rekonstruerade.
Om vi kommer så långt att vi kan nytillverka vår egen tradition, låt oss då behålla funktionen och traditionen - ett tecken på husmors värdighet!
N.B. Jag har till dags dato sett, mätt upp och fotograferat ca 70 nyckelhakar från svenska (och finska) Tornedalen. De är av tre huvudstorlekar, kommer från minst tre lokala gjutare. Icke två har lika mönster ingraverade, även om vissa mönsterlement återkommer. Är gravyren på framsidan likartad skiljer dock baksidesmönstret då sådant förekommer. En enda hake är daterad, 1826, och de flesta hänger på kistnycklar där kistorna är daterade 1820-1860.     

Bengt Martinsson

Tillbaka Nyckelhake 
Sidan gjord av Lars Ek 1997-11-17 www.folkdansaren.se