Byxa sömnadsbeskrivning
  Tillbaka ¬ Mansdräkt ¬ Toppluva ¬ Rödtröja ¬ Skjorta ¬ Byxor ¬ Skoband 

  Långbyxa från Överkalix socken

  (Sömnadsbeskrivning)

  Originalet till detta plagg har funnits på Nordiska Museet i Stockholm sedan år 1873.
  Ägare: okänd.

  MATERIAL
  Marinblå Vadmal
  Fickfoder av ljusbeige bomullstyg.
  Grovt linne till livjordens mellanlägg.
  6 st svarta 4-håls bleckknappar diameter 17 mm.
  Tråd; "Bockens " nåtlingstråd av lin nr 50 eller " Klippans" knyppeltråd på docka (mörkbrunt).

  ARBETSBESKRIVNING

  TILLSKÄRNING
  Tyget måste vara dampat och krympt. Pressa med ett hett strykjärn och en plaskvåt presstrasa. Eller också kan man lämna in tyget på pressning på en tvättinrättning. Gör en toille till byxorna se skiss II (mönsterförändring). Gör de ändringar som behövs. Klipp ett nytt pappersmönster efter toillen. Lägg ut mönsterdelarna på rätt ledd och se till att tyget räcker. Obs till mönsterdel 4 , se skiss I (sammanställningsmönstret) användes fodertyg.
  Lägg till 1,5 cm sömsmån.
  Klipp foder till livgjorden.
  Markera runt alla mönsterdelarna.
  Märk ut var knappar och knapphål skall sitta.

  HUR MAN MARKERAR
  Låt mönstret sitta kvar på tyget och markera runt alla delarna med stora förstygn. Låt tråden ligga i en lös ögla på ovansidan av tyget. Använd dubbel tråd. Drag sedan isär tygstyckena så att tråden sträcks och klipp av tråden mitt emellan tygstyckena.

  SÖMNAD
  1. Lägg vänster bakstycke, del 1. och vänster slå, del 5. mot varandra räta mot räta. Följ punktanvisningarna (a mot a) och (b mot b). Sy ihop delarna från a till b med efterstygn. Se till att efterstygnen blir hårt åtdragna. Vaxa tråden väl. Pressa isär sömmarna. Gör likadant med det högra bakstycket.

  2. Lägg vänster grenkil, del 8. mot vänster bakstycket, del 1. räta mot räta. Följ punktanvisningarna t och v. Sy ihop delarna med efterstygn. Pressa isär sömmarna. Gör likadant med den högra grenkilen.

  3. Tråckla ner två små veck vid punkt (ö) på bägge bakstyckena. Bägge vecken vända mot kilen, del 7.

  4. Lägg vänstra framstyckets slå, del 6. mot vänstra framstycket del 2. räta mot räta. Följ punktanvisning (c mot c) och (d mot d). Sy ihop delarna med efterstygn från c till d.
  Pressa isär sömmarna.
  Är tyget rispigt kantas slåns ytterkant med bomullstyg.

  5. Lägg den vänstra byxluckans kantslå, del 9. räta mot räta med vänster framstycke, del 2 e mot e, f mot f. Obs! Endast 0,5 cm sömsmån på del 2.
  Sy ihop delarna med efterstygn från e till f.
  Pressa isär sömmarna.
  Gör likadant med högra kantslån.

  6. Tråckla ner sömsmånerna efter slåns ytterkant och snibb (y,h,g,f). Putsa till snibbens sömsmån.
  Pressa. Sy ner sömsmånen från rätsidan men efterstygn ca 2 mm från kanten. Sy från y till f, från f tvärsöver till h, runda och sy tillbaka till h, 3 mm nedanför den första stygnraden. Låt denna förstärkningssöm gå ca 4 mm över kantslån inpå byxan. Fotsätt att sy sträckan h, g, f men när man syr från f till h och runt snibben så skall slån sys fast i framstycket.
  Fäst tråden väl!
  Gör likadant med den högra kantslån.

  7. Lägg framstyckena, del 2. räta mot räta och sy ihop delarna med efterstygn från i till u. Se till att stygnen blir hårt åtdragna.
  Obs! Luckans bredd upptill skall vara 12 cm. (Får ej ändras även om byxstorleken i övrigt ändras.)

  8. Originalbyxan har ej invikta kanter ring luckan, utan är sydd med sk öppen kant. Nu för tiden är det dock svårt att få tag i så väl bredda tyger att det låter sig göras. Vi får lösa det med att förse luckan med ett foder. Lägg till sömsmån. Lägg fodret med avigsidan mot luckans avigsida och tråckla fast den ca 2 cm från luckans kanter. Vik in sömsmånerna y-h. Fodret skall vara 1-2 mm mindre än yttre tyget. Sy fast fodret med täta fållstygn mot luckans yttre del. Sy från punkt y till f. Fäst fodret längst ner vid luckans mittsöm med några stygn. Fortsätt att sy f till y på den högra sidan.

  9. Lägg vänster fickslå, del 10. med rätan mot framstyckets räta.
  Se till att punkterna j, k, l och x på del 10 stämmer mot motsvarande punkter på frambyxan.
  Sy ihop delarna med efterstygn.
  Sy från j till l, från l till k och från k till x.
  Lägg vänster fickfoder, del 4. mot frambyxans avigsida. Ge akt på punktmarkeringarna. Fickfodret skall ligga kant i kant med sömmen j-x. Klipp ett jack i fodret vid punkt j. Tråckla ihop fickfodret med frambyxan. Obs! Håll del 10 fri från tråckelsömmen. Putsa till sömsmånerna j-x.
  Vänd del 10 mot avigsidan. Tryck ut hörnet noggrant. Tråckla ner kanterna j-x.
  Sy fast del 10 mot fickfodret med täta fållstygn. Sy från punkt z till å. Gör likadant med högra fickan.

  10. Lägg vänster bakstycke räta mot räta med vänster framstycke. Sy ihop delarna med efterstygn från punkt x till ä. Fäst tråden väl vid punkt ä. Pressa isär sömmarna. Gör likadant med höger sidsöm.

  11. Vik fickfodret vid mittmarkeringen så att punkterna a stämmer mot varandra.
  Vik in fickfodrets sidosömsmån längst ner.
  Sy ihop fickfodret med efterstygn längst ner. fortsätt att sy med fållstygn till punkt b.
  Sy fast fickfodret i sömsmånen med fållstygn från punkt b till a.
  Sy fast del 5 mot fickfodret med täta fållstygn. Sy från b till, från m till h. Sy från fickans insida.

  12. Lägg vänster bakstycke räta mot räta med höger bakstycke och sy ihop delarna med efterstygn. Se till att stygnen blir hårt åtdragna!
  Sy från punkt u till s. Pressa isär sömmarna.

  13. Lägg vänster frambyxa med rätan mot vänster bakbyxa och sy grensömmen med efterstygn. Se till att punkterna u stämmer mot varandra.
  Sy från punkt u till n. Pressa isär sömmarna. Gör likadant med höger grensöm.

  14. Klipp mellanlägg till livgjorden (utan sömsmån) Lägg vänster mellanlägg på den vänstra livgjordens avigsida och tråckla fast den. Vik sömsmånen på livgjordens framkant och övre långsida (från punkt p till r) runt mellanlägget. Lägg livgjordsfodret mot mellanlägget. Tråckla ihop delarna. Tråckla ca 2 cm från kanterna. Vik in fodrets sömsmåner på kortsidan fram och den övre långsidan så att fodret blir 1-2 mm mindre än den yttre delen. Sy fast fodret med täta fållstygn.
  Sy en rad efterstygn från rätan längs efter livgjorden.
  Sy genom alla tyglagren. Sömmen skall utgöra livgjordens mittlinje. Gör likadant med den högra livgjordshalvan.

  15. Lägg den vänstra livgjordshalvan räta mot räta med byxans vänstra halva. Se till att punktmarkeringarna stämmer mot varandra. Sy fast livgjordens yttre del mot byxan med efterstygn. Pressa båda sömsmånerna uppåt mot livgjorden. Går likadant med den högra livgjordshalvan.

  16. Lägg kilen bak, del 7. räta mot räta med bakbyxan och livgjordens yttre del. Obs! Punktmarkeringarna. Sy ihop delarna med efterstygn. Pressa isär sömmarna.

  17. Orginalbyxans kil var sydd med öppen kant r-r d.v.s. ej invikta kanter. Gör istället enl följande: Vik in sömsmånen r-r och sy ner den med fållstygn (ej synligt från rätan)

  18. Vik in livgjordsfodrets sömsmåner (p-o-r) och sy fast fodret i sömmen med täta fällstygn.

  19. Sy pricksöm vid livgjordens nederkanter (p-o). Sy genom alla tyglagren.

  HUR MAN SYR PRICKSÖM
  Stick ut nålen från avigsidan till rätsidan, något till vänster om den punkt där tråden kom upp i förra stygnet.
  Stick tillbaka nålen från rätsidan lite till höger om den punkt där tråden kom ut på rätsidan. Sätt nålen snett i tyget så att trådarna korsar inne i tyget.

  20. Sy en rad med efterstygn från rätan runt fickorna j-x, ca 3 mm från kanten. Sträckan j-l skall sys genom alla tyglagren. Sy två rader med efterstygn vid punkt x som extra förstärkning. Sömmarna skall ligga vågrätt och vara ca 1,5 cm långa.

  21. Vik in sprundets sömsmåner vid punkt ä till en smal fåll. Sy ner fållen med fållstygn från avigsidan.
  Gör likadant med det andra sprundet.

  22. Vik upp byxbenen till lagom längd. Fållens bredd är 1 cm. Sy fållen med fållsöm.

  23. Vik in både fodrets och det yttre tygets sömsmåner vid luckans övre kant. Sy ner sömsmånerna från rätan med dubbla rader efterstygn. Den övre sömmen skall ligga ca 3 mm och den undre 6 mm från kanten (y-y).

  24. Sy två knapphål i luckan och två knapphål i vänster livgjordshalva.

  25. Sy i knapparna på livgjorden, se mönsterdel 3.

  26. Förse byxan med "hängare". Hängaren tillverkas av byxans tyg och sys fast på avigan tvärs över kilen bak.

  © Lola Dahlström

   


  Tillbaka ¬ Mansdräkt ¬ Toppluva ¬ Rödtröja ¬ Skjorta ¬ Byxor ¬ Skoband

  Sidan gjord av Lars Ek © www.folkdansaren.se