Skriv
Stšng

YANKEE DOODLE

Uppställning: Tre och tre (kav med 2 damer på var sin sida, enkel handfattning) i en stor ring. Alla treor vända motsols.
Beskrivning:

A
16 hurtiga gångsteg motsols runt salen

B
Kav och hö dam tar hö höger armkrok och dansa 2 varv runt med 8 hoppsteg medan vä dam klappar händerna.

C
B upprepas av kav med vä dam med vä armkrok, (hö dam klappar händerna).
När dansen upprepas Kan kav springa fram till framförvarande 2 damer.
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1998-2010 © www.folkdansaren.se