Skriv
Stšng

Varsovienne

Uppställning
Fattningar:  
Steg:
Musik 
Beskrivning
Tur 1
1 Kavaljeren och damen börjar med yttre foten och kavaljeren svänger under tre små springsteg damen över till sin vänstra sida
2 där han tager emot henne med sin vänstra arm, som han fattar med om hennes midja, samtidigt som båda isätter den yttre fotens klack något framflyttad.
3 Kavaljeren svänger på samma sätt damen över till sin högra sida
4 och båda framsätter yttre fotens klack.
5-8  Upprepas. 
Tur 2
9-10  Kavaljeren och damen dansar två fryksdalsteg med bör-jan på yttre foten,
11-12  varefter kavaljeren på samma sätt som i A svänger damen över till sin vänstra sida och båda isätter yttre fotens klack.
13-16 De dansar ytterligare två fryksdalssteg med början på yttre foten, varefter kavaljeren liksom tidigare för över damen till sin högra sida och båda isätter yttre fotens klack.
Tur 3
 17-24 Vals parvis
I vissa delar av landet har denna variant dansats:
Variant som kan-dansas som andra tur

Stegen äro desamma som i A och B fast med nedan be skriven fattning.
.Kavaljeren står något till vänster bakom sin dam, båda vända motsols, fattar damens upplyftade: händer, väns-ter i vänster och höger i höger i axelhöjd. Damen och kavaljeren byter plats genom att damen dansar i sidled under kavaljerens upplyftande armar.
Därefter följer vals som i Tur 3

Ur Gillesdanser i Norden


1998-2010 © www.folkdansaren.se