Skriv
Stäng 

VARGEN

Musik: Polka från Stensele, Låten överom kvinten eller liknande
Uppställning: 4 par i fyrkant. En udda, vargen , i mitten. Numrera paren 1-4
Steg: Sidsteg, hurrasteg, gångsteg.
Fattning: Enkel handfattning, valsfattning, liksidig fattning, armkroksfattning.
Beskrivning:

Hot 1-4
Par 1 och 3 tar 4 sidsteg med valsfattning mot vargen och tillbaka.

Över 5-8
8 sidsteg till andra sidan (håll höger)

1-8
Par 2 och 4 gör likadant

1-8
Omdansning med hurrasteg (alla par)
  Promenad motsols med armkroksfattning till reprisens slut till egen plats.
  Vargen (om hon är dam) + samtliga damer dansar på ring i mitten medsols med valfria steg.
 
Så fort musiken slutar skall alla damer försöka fånga en kav i fyrkanten. En flicka blir utan och blir den nya vargen. Om igen
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1998-2010 © www.folkdansaren.se