Skriv
Stšng

Vanhalokko - Varvastus

Uppställning:

Parvis i ring, jämt antal par

Steg:

Galopp, polka och klack och tåsteg

Musik:

Varvatus

Beskrivning:

Tur 1.

Varvastus

1-4

a) Galopp. Galoppfattning, 8 galoppsteg medsols och motsols i ringen

5-8

b) Polka. Polkafattning, 8 polka medsols, ringen rör sig motsols

Tur 2

Vanhaloikko

1-4

a) Klack– och tåsteg. Dubbel handfattning, 4 klack– och tåsteg med höger fot

1-4

upprepas med vänster fot

5-8

b) Omdansning. Höger armkrok, 4 polka medsols och vänster armkrok, 4 polka mot.

Tur 3

Varvastus

1-4

a) Galopp. Galoppfattnig, par 1,3,5 osc. 4 galoppsteg utåt och inåt ringen. Samtidigt par 2,4,6 osv. 4 galoppsteg inåt och utåt ringen.

1-4

Upprepas

5-8

Polkafattning, 8 polka medsols, ringen rör sig motsols

 

 

 
 

1998-2010 © www.folkdansaren.se