Skriv
Stšng

DOUBLESKA POLKA - TJECKISK POLKA

Uppställning: Parvis med polkafattning. Var som helst i salen. Udda damer har sin chans att få tag i en kav i tur 3.
Steg: Polka, promenad.
Beskrivning:

1.
16 polkasteg medsols, med förflyttning motsols.

2.
Kav lägger hö arm om damens liv och paren promenerar efter varandra 32 steg runt motsols och bildar liksom ett hjul genom att kav lägger vä hand på framförvarande kav v axel.
Under promenaden trallar alla.

3.

Kav vänder sig mot ringens mitt och klappar 3 ggr i egna händer (1-3 paus 4). Därefter 3 ggr i vardera sidokav händer (1-3 paus 4). Upprepas medan damerna dansar 16 polkasteg medsols runt ringen. ( Vid dessa polkasteg kan udda damer hoppa in och delta).
Vid slutet av tur 3 vänder alla kav helt om och börjar om dansen med damen som står närmast.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1998-2010 © www.folkdansaren.se