Skriv
Stäng

SÖNDERBORGSKADRILJ

Ur: "Gamle Sönderjydske Danse".
Uppställning: Obegränsat antal jämna par. Två par på varje linje.
Paren I och 2 vänder sig mot varandra, paren 3 och 4 mot varandra. Paren indelas sålunda: Par I och 3 står vända med högra sidan mot fronten. Par 2 och 4 står med vänstra sidan mot fronten. Paren 1 och 3 står på vänster, paren 2 och 4 står på höger sida från fronten sett.
Fattning: Ringfattning, enkel handfattning, valsfattning
Steg: Gångsteg, polkasteg.
Beskrivning:
Tur  A
1-8 Alla fyra paren bildar sluten ring och dansar med gång steg medsols. 
9-16 Motsols tillbaka till utgångsplatsen.

 Tur B 

17-20 Paren 3 och 4 utför komplimang mot motstående dam och kavaljer. Kavaljer 4 fattar dam 3 med höger hand, kavaljer 3 fattar dam 4 med vänster hand. De dansar fram, med sju gångsteg, mellan paren 1 och 2, komplimang. 
21-24 änder, tager öppen fattning med motsatt hand och dansar med sju steg tillbaka till utgångsplatsen, komplimang. Komplimangen utföres på takterna 17, 20 och 24. 
25-32 Paren 1 och 2 upprepar detsamma men dansar fram mellan paren 3 och 4, vänder, går tillbaka till utgångsplatsen. Komplimangen utföres på takterna 25, 28 och 32. 
Tur C
17-20 Paren 1 och 2 samt 3 och 4 byta platser med gångsteg, genom att motstående damer och kavaljerer tager höger handfattning, går rakt fram och till vänster förbi varandra. Löser högerhandsfattningen, kavaljererna fattar nu sin egen dam med vänster i vänster och höger hand om damens liv samt för henne ett halvt varv motsols runt och står nu på motsatta parets plats. 
21-24 Upprepas till egen plats. 
Tur D
25-32 Paren 1 och 2 bildar sluten ring för sig och paren 3 och 4 för sig och dansar med gångsteg 1 1/2 varv medsols. 
Tur E
33-48 Paren fattar valsfattning och dansar medsols polka två varv i ring om varandra. Ringens rörelseriktning motsols. När polkan slutar skall paren ha -bytt platser så att par i har kommit till par 2:s plats och par 3 till par 4:s plats, men paren stå nu vända rygg om rygg. När nu dansen åter börjar är det nya par, som dansar med varandra, med undantag för flygelparen, som varannan gång får stå över en omgång men samtidigt vända helt om.


1998-2010 © www.folkdansaren.se