Skriv
Stšng

SKARVA

UTGÅNGSSTÄLLNING: Dansarna ställer sig på omkring fyra stegs från varandra, över en golvspringa med ett fyllt glas i höger hand. Handen hålls i jämnhöjd med bröstet. Från fronten sett är kavaljer A på vänster sida, kavaljer B på höger sida.
Tur 1 Kavaljer A sätter höger fot framför vänster med tåspetsen riktad mot golvspringan (1), höger fot föres tillbaka och bakom vänster fot. Med tåspetsen mot golvspringan (2) föres höger fot i samma riktning och nedsättes framför vänster fot, tåspetsen nedåt (höger ben är då tvinnat om vänster ben 3/4 varv) (3). Höger fot föres tillbaka och nedsättes med hela fotbladet framför vänster fot (4). Samma steg upprepas med vänster fot, höger fot, vänster fot, d.v.s. tillsammans fyra steg (1-8, 1-8). Vid återgång till utgångsställning efter fjärde steget nedsättes glaset på golvet. B utför samtidigt likadana steg och rörelser som A. Kavaljererna är vid början av 2:a turen mitt för och på ett stegs avstånd från varandra och ha glasen mellan sig på golvet.
Tur 2 Kavaljererna fattar varandra med vänster hand, A för höger ben sakta framåt, rakt ben, sträckt vrist samtidigt som han böjer något på vänster knä (1). Höger fot föres sakta bakåt så långt som möjligt, samtidigt som vänster knä först sträckes och sedan böjes ytterligare (2). Upprepas två gånger (3-6), för varje gång höger ben föres framåt eller bakåt böjes vänster ben sakta något nedåt, så att kavaljeren till slut närapå sitter på golvet. Rörelsen får ej ske ryckvis utan lugnt och mjukt. Vid takt 6, då kavaljeren har sitt högra ben bakåt, fattar han sitt glas med höger hand och för det till munnen, dricker ur glaset vid takt 7, då höger ben föres framåt. Vid takt 8 sättes glaset tillbaka på golvet och kavaljeren reser sig upp. Höger fot föres framåt vid takterna 1-3-5-7 och bakåt på takterna 2-1-6. Vid takt 8 reser sig kavaljeren upp sedan glaset blivit nedsatt på golvet. B gör likadana steg men med den skillnaden att han står på höger fot och gör rörelserna med vänster fot samt att han på takt 1 för foten bakåt. När den ena kavaljeren för foten framåt skall den andra kavaljeren föra foten bakåt. B för foten framåt på takterna 2-4-6 och bakåt på takterna 1-3-5-7. Glaset fattas på takt 5 och drickes ur på takt 6 samt nedsättes på takt 7. Kavaljeren reser sig upp på takt 8.
Tur 3 Kavaljererna fattar varandra i händerna med sluten fattning nr 4 och omdansar medsols med mazurkasteg runt om glasen med hastigt takt (9-16).

 

UPPGIFTER OM DANSEN

Dans från Jösse härad i Värmland, upptecknad av Lars Holmström, Arvika. Namnet kan uttydas på två vis, antingen av »Skarva», benämningen på springan emellan två golvbräder, eller också av att »skarva på ett förut befintligt rus. Det första antagandet mera troligt, därigenom att dansen skall ske efter en golvspringa. Skarva dansades för det mesta av två personer. Dansades den av endast en person brukade det fyllda glaset, som den dansande skall dricka ur ställas på ett bord. Beskrivningen är för två kavaljerer, när endast en dansade »Skarva» användes nedanstående sång, men till annan melodi än den här upptecknade.

Så dansa vi på skarva, på skarva, på skarva.
Skarva är vår del
och supen är vårt fel,
så dansa vi på skarva.


Obs ljudet har inte rätt tempo!!


1998-2010 © www.folkdansaren.se