Skriv
Stšng

SAARISTOLAISPOLSKA
Fattningar: Ringfattning, gammal valsfattning
Steg: Saaristosteg, valssteg, pas-de basque och storengelska steg (3 hopp på h fpt medan v fot beskriver en halvcirkel framåt-utåt-bakåt och placeras bakom h; motsv. med borjan på v fot)
Saaristosteg v h

v-

hopp

h-

hopp

1

2

3

4

5

6
Uppställning: Parvis i stor ring
Musik: Noter längst ner.
Beskrivning: Dansen beskrivs för 8 par, men kan dansas av obegränsat antal par.

1-8
4 Saaristosteg medsols

9-16
Kav stilla med korslagda armar, vända inåt. Dam 7 valssteg motsols runt kav, stannar innanför och vänd mot kav och gör en “knix” på 8e takten. Damen nyper hela tiden i kjolen

1-4
Dam 3 pas-de basque framför kav med början åt v, varefter kav lyfter (“kastar”) dam över åt v, så att de skifta plats.

5-8
Dam stilla, nypande i kjolen. Kav 3 storengelska steg + två appeller (v h).

9-16
Med valsfattning och i motsols riktning dansar alla parvis 3 valsssteg utan att dansa om, 3 markeringar, 3 valssteg och samlar fötterna och fattar ringfattning på sista takten.

1-8
Alla 3 storengelska steg + två apeller. 4 valssteg imotsols riktning, varefter

9-16
kav vänder. Kedja (låg , med tumgrepp) med början h i höger med egen dam. Stannar vid egen dam, ringfattning.
Beskrivning av Bengt Martinsson oktober 1970


1998-2010 © www.folkdansaren.se