Skriv
Stšng

Pompadour

Uppställning: Parvis i ring efter varandra vända motsols, kavaljeren står bakom något till vänster om damen och håller med sin vänstra hand damens vänstra framför sig och med sin högra hand damens högra bakom hennes nacke. Fattningen i axel-höjd.
Tur 1:
 1 Dam och kavaljer stiger med vänster fot ett steg till sidan (mot ringens mitt); med höger fot i kors bakom vinster; med vänster ännu ett steg till sidan; ett lätt tåslag med höger fot i kors över vänster fot.
 2 Detsamma med början på höger fot (utåt från ringen).
3 Ett steg med vänster fot snett framåt till vänster; ett lått tå-slag med höger fot i kors över vänster; steg med höger fot snett framåt till höger; ett lätt tåslag med vänster fot i kors över höger.
4 = takt 3
 5-8 Tur 1 upprepas.
 Tur 2:
 9 Dam och kavaljer lösgör hand-fattningen och vänder sig mot varandra. Båda utför till väns-ter samma steg som i takt 1 i första turen. Damerna rör sig således sidledes medsols, kavaljererna motsols.
 10 Detsamma med början på höger fot åt motsatt håll.
 11 Vänster hand i hand; ett mjukt steg framåt med vinster fot (tyngden förs över på vänster fot: ett steg bakåt med höger fot tyngden över).
 12 Ett fotombytessteg med början på vänster fot till höger förbi varandra till varandras platser utan att lösgöra handfattningen.
 13-16 Turen upprepas från början, nu med sidstegcn först till höger; steget mot varandra tas med höger fot och hand i hand; fotombytessteget börjar med höger fot och dam och kavaljer går till höger förbi varandra till egna platser. 
 17-32 Hela dansen upprepas. 
 
 
 
 
 
 

1998-2010 © www.folkdansaren.se