Skriv
Stšng

Pas des Patineurs

Uppställning: Parvis i ring vända motsols med korshandfattning framför, vänster arm överst.
Takt: Tur 1

  1
Båda börjar med vänster fot ett fotombytessteg snett fram-åt till vänster, stannar på sista taktdelen och för samtidigt höger fot framåt i en liten båge till höger

 2
ett fotombytessteg snett till höger

3-4
ett vanligt steg med vänster fot medan höger förs framåt i liten båge, detsamma med höger fot; upprepas med väns-ter och höger 
5-16 Tur 1 upprepas ännu tre gånger
  Tur 2
1  Kavaljer och dam vänder sig mot varandra, kavaljeren i inre damen i yttre ringen. Höger hand i hand, armarna lyftade till en båge. Båda tar med höger fot ett fotombytessteg mot varandra, på sista taktdelen förblir kroppstyngden på höger fot och vänster fot lyftes något bakåt medan man ser på paret under armarna
Ett fotombytessteg bakåt med vänster fot, liten komplimang för varandra 
3-4  handfattningen lösgöres och båda går med början på höger fot fyra gångsteg till vänster förbi varandra och vänder till höger på varandras platser 
5-6    vänster hand i hand och ett fotombytessteg mot varandra med början på vänster fot, ett fotombytessteg bakåt med höger fot
7-8  handfattningen lösgöres och båda går med början på väns-ter fot fyra gångsteg till höger förbi varandra och vänder till vänster på egen plats
9-16 Tur 2 upprepas.
 
 
 
 
 
 
 

1998-2010 © www.folkdansaren.se