Skriv
Stšng

LYSMASKEN (SQUARE)

Uppställning: Parvis i stor ring, vända motsols med enkel handfattning.
Musik  Matrosdans t.ex . finns på BUS med JP (Ljudprov)
Beskrivning:

1
4 steg framåt och vändning mot varandra.

2
4 steg bakåt från varandra.

3
4 steg framåt mot varandra.

4
H armkrok och 4 steg runt.
Börja om från början.
Kan dansas med dambyte. Vid 3) tas de 4 stegen snett framåt hö till ny partner med vilken armkrok dansas och dansen börjar om från början.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1998-2010 © www.folkdansaren.se