Skriv
Stäng

Latäskensdansen

(Latäsken betyder på rikssvenska "norrsken" enligt J.V.Lindgrens "Ordbok över Burträskmålet" sidan 91)
Latäskensdansen är en turdans i förslagsvis 4 eller 6 turer. Hittills har jag bara träffat en som har dansat den i Burträsk och det är Viktor Lindström han kommer inte ihåg så värst mycket av dansen men han tror att den var på 6 turer. Bror Lundberg, Skellefteå gjorde på 60-talet en rekonstruktion av dansen på grundval av utfrågningar av äldre dansare och han fick fram 4 turer. I skrivande stund har jag inte den rekonstruktionen till hands.
Om man går efter den musik till dansen som finns upptecknad så kan man anta att Latäskensdansen har varit allmän i hela Västerbotten, såväl i inlandet som kustlandet. I "Bland Spelmän i Västerbotten" finns den upptecknad under täcknamnet "Norrskensdansen" (sid 15) och arrangerad av Nils Stålberg. Där står inom parentes var och när den har blivit upptecknad: Norsjö 1890, Degerfors 1935, Vindeln 1935, Sorsele 1953 efter en spelman i Abbortjärn." I Västerbottens Läns Hembygdsförenings årsbok "Wästerbotten" anno 1927 finns två varianter av musiken den ena från Norsjö och den andra från Nysätra/Burträsk.

Har följer en avskrift ur "Wästerbotten" 1927 sidorna 95- 97:
" Låtäskensdansen " (=Norrskonmdansen). Om denna lämnar upptecknaren följande notis: "Låterskensdansen", Westerbotten, dansas mig veterligen numera ej i kustsocknarna. Undertecknad har därför ej sett den utföras ehuru melodin är mycket allmän. Beskrifngen öfver dansen kan jag blott till principen här framkonstruera.
R.Nordenstam.

De dansande uppställa sig så som teckningen (fig.1) visar. &hibar; vänd utåt; + vänd inåt. &hibar; fattar sitt + i högra hand, för det motsols, inom sjelf gående utom, medsols, therpå fattar han nästa + med vänster hand och för det utom o.s.v. &hibar; rör sig således medsols och + motsols i en kurda af det utseende fig.2 visar. Då &hibar; möter sitt + , svänges om att halft hvarf och rörelserigtningarna ombytes. Dansens melodi, olika i de olika socknarna, spelas eller trallas i Norsjö och Nysätra på följande sätt: (se notexemplen)


1998-2010 © www.folkdansaren.se