Skriv
Stšng

Kuudenkolminen (Karelen)

Fattningar: I figuré ledig hand i sidan
I slinger hängande armar
Steg: I figuré engelska steg med början på hö bakom vä
I slinger långsamma springsteg (2 per takt)
eller snabba springsteg (4 per takt)
Uppställning: Utgångsställning enligt figur 1
Beskrivning:
Dansare 1,2 och 6 kommer att göra inbördes platsbyten, dansare 3,4 6 likaså
Figuré och slinger varannan gång vinkelrätt mot och varannan gång paralellt med fronten.
Tur 1 Figuré Dansare 1 mot 2, 3 mot 4.
6 engelska steg + 3 appeller. Upprepas.
Slinger Slinger på dessa fyra med början till vänster, antingen 16 långsamma eller 32 snabba springsteg. Slingern avslutas på egen partners plats med ny front enligt figur 2.
Tur 2 Figuré Dansare 1 mot 6, 4 mot 5.
Slinger Slinger till egen partners plats. Frontväxling.
Tur 3-4-5-6 Så fortfares med växling mellan figuré, slinger och frontväxling till dess att samtliga dansare åter står på utgångsplats
Musik: Kuuden Enkeliska

 

 
 
 

1998-2010 © www.folkdansaren.se