Skriv
Stäng

KÄRRINGTRÄTA

Uppställning: Parvis i ring.
Fattning: Mazurkafattning, ledig hand i sidan.
Steg: Polkasteg, gångsteg.
Musik: Spår 9. på Bus med JP Nyströms (Ljudprov)
Beskrivning:

1-8
Med mazurkafattning dansar paren polka medsols.

1-8
Polka tillbaka, ringens rörelseriktning motsols. Parvis vända mot varandra med ledig hand i sidan. Kav i innerringen.

9-10
Med början på hö fot stampar paren 5 ggr i golvet i takt med musiken.

11-12
Klappar därefter i händerna 5 ggr.

13-14
Hötter först med hö pekfinger mot varandra därefter med vä pekfinger.

15
Dam och kav slår hö handflata mot varandra och vänder var för sig åt vä ett varv med 2gångsteg.

16
Därefter 3 små stampsteg på plats.

9-16
Upprepas.
Hela dansen upprepas och dansen avslutas med polka.
En gladare dans än vad namnet säger. Utmärkt barndans. Har dansats allmänt i Norrbotten. Heter också Fingerpolkett.
 
 
 
 
 

1998-2010 © www.folkdansaren.se