Skriv
Stäng

Kadrilj från Sörbyn

Utgångsställning:

Två parallella och mot varandra vända linjer, omkring fyra stegs avstånd mellan linjerna. Lika många par i varje linje. Parvis armkroksfattning.

Steg:

Gångsteg, för damerna även druffsteg. I efterdansen springsteg.

Fattningar:

Valsfattning, men med handflatorna mot varandra. Liksidig fattning.

Om dansen:

Kadrilj från Sörbyn är upptecknad i Boden hösten 1964 av Bengt Martinsson, Luleå Hembygdsgille efter fru Hildur Lövgren, född 1900 i Sörbyn.

Beskrivning:
Tur 1A

Stor ring. 1-8, 1-8.

1-8

Alla börjar med vänster fot och kavaljererna går in i ringen, armkroken går över i handfattning. På de två första stegen vänder sig kavaljeren ett halvt varv medsols, och fattar med vänster hand bredvidstående dam i kors över egen höger orm. Alla dansar med gångsteg medsols.

1-8

Motsols till egen plats. Uppställning till nästa tur med valsfattning Kavaljererna med vänster och damerna med höger sida vänd mot mitten.

Tur 1B

.Komplimang. 9-16, 9-16.

9-16

Med början på yttre foten dansar paren med gångsteg mot varandra och på tredje steget utför de en komplimang mot visavi. På fjärde steget påbörjar de en omdansning två varv medsols till plats.

9-16

Upprepas.

Tur 1C

Figuré. 17-24, 17-24, 17-24, 17-24.

17-24

Kavaljererna på kavaljersidan och damerna på damsidan dansar över till visavi. Vid mötet inne i uppställningen utföres en liten komplimang på andra takten. Kavaljererna dansar med gångsteg rakt över till motstående kavaljer dör de med liksidig fattning omdansar medsols och stannar med figurerande kavaljer med ryggen mot mitten. Damerna börjar med höger fot och under ett druffsteg vrider de sig ett varv motsols samtidigt som de dansar inåt uppställningen. På det andra druffsteget dansar de rakt över till motstående dom, dör de liksom kavaljererna omdansar med gångsteg, men damerna med valsfattning i omdansningen varefter de figurerande damerna stannar med ryggarna mot mitten.
De figurerande dansar tillbaka till plats, genom att de först vänder ett halvt varv motsols och vid mötet utför komplimang på andra takten. Kavaljererna dansar med gångsteg och damerna med två druffsteg. Tillbaka till egen plats omdansar alla parvis medsols med valsfattning och med gångsteg.

17-24

Figuré upprepas av kavaljererna på damsidan och

17-24

damerna på kavaljerssidan

Tur 1D

Dambyte. 25-32.

25-32

Med två druffsteg dansar damerna över till visavis kavaljerer, genom att på första steget vända ett halvt varv motsols och på det andra steget dansa förbi varandra till vänster. Omdansar med två gångsteg med visavis kavaljer,som med vänster hand i vänster och med höger hand om damens rygg för henne runt ett varv motsols. Under ett varvs vändning motsols dansar damerna över tillplats dar paren med valsfattning och gångsteg omdansar motsols.

Tur 2A

Damernas ring. 1-8, 1-8

1-8

Med gångsteg och i sluten ring omdansar damerna medsols.

1-8

Motsols.Kavaljererna markerar takten med handklappningar och fotmarkeringar.

Tur 2B

Komplimang, enligt tur 1 B

Tur 2C

Figuré enligt tur 1C

Tur 2D

Dambyte, enligt tur 1 D

Tur 3A

Kavaljerernas ring. 1-8, 1-8.Lika som damernas ring i tur 2 A.

Tur 3B

Komplimang, enligt tur 1 B

Tur 3C

.Figuré, enligt tur 1C

Tur 3D

Dambyte, enligt tur 1 D

Tur 4

Stor ring. 1-8, 1-8

Lika med tur 1.

Tur 4 kan uteslutas, och efterdansen kommer då direkt efter tur 3. 
Mellan turerna göres uppehåll, och damerna respektive kavaljererna går in till nästa turs ring, och inväntar ny musik. 

Kadriljen dansas helst med ny kadriljmelodi till varje tur.


1998-2010 © www.folkdansaren.se