Skriv
Stäng

GÖINGEKADRILJ 

Uppställning:  Parvis med enkel handfattning i fyrkant om 8 par (kan dansas på 4 par). 
Fattningar:  Valsfattning, dubbel handfattning. 
Steg:   Polkasteg. Omdansning: "Hurr" där kav. fattar med vänster dams vänstra hand och höger om damens midja, och dansar omdansningssteg med vänster fot före. Hurretrin. 
Beskrivning: 
Tur 1a) 
stor ring
Samtliga fattar stor ring och dansa med polkasteg medsols (1-8) och motsols (1-8)  
b) Komplimang
(sidbyte)
Prem.par vänder något mot varandra, och dansar med början på ytterfoten två polkasteg mot vis á vis par och förbi mötande par (damerna emellan). Därefter, då paren just gått förbi, 4 hoppsteg varunder damen dansar upp till vis á vis dams plats, kav. dansar efter och således bakom damen upp till kav. plats. Detsamma upprepas tillbaka till plats (9-16). Upprepas av sekonden (9-16). Fattningen vid detta sidbyte är, vid första polkasteget öppen handfattnig och därefter löst hängande armar. 
Tur 2a)
Damernas tur:
 
Prem.damer dansar med två polkasteg, med början på vänster, mot varandra och fattar höger i höger mötande dam och vrider m varandra ett kvarts varv så att de äro vända mot sekonden. (17-18). Fortsätter att dansa till sekondens kav. med två polkasteg. Den främre damen dansar till högra kav. och efterföljande dam till vänstra kav. på sekonden. Samtidigt dansar sekondens damer in lika med prem. damer och möter dem i högertrafik. (19-20) Nu är prem.damer komna till sekondens kav. som fattar med vänster hand dams vänstra hand och höger om midjan och hurrar ett varv på två takter. Samtidigt dansar sekondens damer ut till prem.kav. (21-22). Medan nu sekondens damer gör hurren dansar prem.damer på nytt in lika med tidigare (23-24). Detta upprepas med alla fyra sidorna tills dam kommer till egen kav. där paret omdansar med kadriljomdansningssteg (hurretrin) två takter (17-24, 17-24,17-24). Påpekas bör att dam varannan gång är främre och varannan gång efterföljande dam.  
b) Sidbyte  lika med tur 1b. (25-32 25-32). Här bör uppmärksammas att sek.par omdansar (25-26) medan prem. börjar sidbytet, därför att sek. dam kommer till egen kav. två takter efter. 
Tur 3a)
Kav. tur:
 
2a upprepas nu av kav. och damerna för kav. runt. (1-8 1-8 1-8) 
b) Sidbyte  lika med tidigare (9-16 9-16)  
Tur 4a)
Kedja:
 
Paren dansar vänster och höger hands kedja med resp. vänster och höger polkasteg (17-18). Nästa vänsterhandsfattning fattar kav även med höger om dams midja och hurrar ett varv med den damen (19-20). Kedjan fortsätter och hurrning vid varje vänsterhandsfattn. ( varannan dam ) (17-24 17-24 17-24 17-24). Under denna tur spelar musiken i ett lugnare tempo. 
b) Sidbyte  lika med tidigare (25-32 25-32). 
Tur 5a)
Var med sin:
 
Här dansar de två paren i varje hörna med varandra. På två polkasteg med början på vänster dansar kav. vridande sig medsols, framför sin dam, samtidigt som damen med samma steg vridande sig motsols under kav.arm med bibehållen fattn. och byter sålunda plats. (1-2) Nu fattar kav. med att taga sin vänstra hand i kors under sin högra, och dam. med sin högra i kors under sin vänstra, den andra damen resp. kav. och släpper sin egen höger resp. vänster fattn. Nu byter kav. plats med den andra damen på två polkasteg, utan vridning. Samtidigt dansar damen förbi och under kav. arm med en obetydlig vridning medsols (dam dansar här innanför och kav utanför). (3-4) Här fattar paren ring, och det hela upprepas vad som ovan beskrivits. (5-8). Upprepas en gång (1-8).
b) Sidbyte  lika med tidigare (9-16 9-16)  
Tur 6)
Stor ring:
 
Lika med tur 1 åtta takter medsols (17-24). Parvis polka med mazurkfattning tillbaka till plats. (25-32) 

Komponerad dans av Karl-Erik Eklund 1975. Dansen handlar om Snapphanarnas liv och leverne i Göingeskogarna där de levde fredlösa under stort förtyck. Det är Bengt Martinsson som skrivit den nya beskrivningen och noterna


1998-2010 © www.folkdansaren.se