Skriv
Stäng

GAMMELPOLSKA FRÅN KALIX

efter Sigvard Vikström, Grangärde uppväxt i Kalix
Nedtecknad av Kalle Strandell, Hörken 26/2 1978
Musik:
Långsam polska. Tempo 96-102
Dansen är slät.
Fattningar:
I förstegen: Kav. livfattning. Dam vä hand på kav.s hö axel. Hängande ytterarmar.
I omdansningen: Polskefattning i medsolsdansen. Omvänd polskefattning i motsolsdansen.
Försteg:
Kav.: vä försteg 1-3 Dam: hö försteg 1-3
På taktdel 2 stannar innerfötterna upp intill ytterfötterna utan att sättas ner för att sedan sättas i på 3.
Övergångssteg:
Kav. tar ett kort vä försteg och vrider upp sig mot damen.
Damen tar ett hö försteg på stället.
Omdansning medsols:
Kav.: På l isättes vä fot med hälen före, vä foten stilla före virdning på 2.
2 vridning vä fotsula, på 3 isättes hö fot med hälen före, 3 å vridning hö fotsula.
Damen: På l hela hö fot intill vä, ingen vridning, damen står stilla i detta moment.
2 hö fot isättes med hälen först, vridning hö fotsula 2 å.
Med en liten svikt tar damen ett aktivt steg runt kav. och sätter i vä fot med sulan
först på 3.
Övergångssteg till motsolsomdansning:
Under l takt trampas vä resp. hö försteg på stället varvid kav. för över damen till sin vänstra sida och skiftar fattning.
Omdansning motsols:
Stegen spegelvänds för paret och med samma utförande som i motsolsdansen dansar paret valfritt antal takter. * *

Dansen fortsätter sedan med försteg, övergångssteg, medsols omdansning, tresteg, motsolsomdansning osv.
** Övergång till försteg: Kav. dansar l hö, på 3 en lätt markering varefter vä fot förs fram på 1 till försteg eller trampa ett hö tresteg.
Damen vä intill hö 1, vä framåt 2, hö runt 2 A vä intill 3 och hö förs fram på 1 till försteg eller trampa ett vä tresteg.
Utförande:
Efter valfritt antal försteg dansas medsols polska, gärna till ett reprisskifte därefter övergångssteg och motsolospolska gärna till ett reprisskifte.
Genom den lugna musiken flyter dansen lite högtidligt även om det blir ett litet "gung" vid damens svikt över till 3 i omdansningen.

Kalle Strandell hälsar
Folkdansaren har fått beskrivningen från Kalle Strandell , Hörkens folkandslag. Vi låter Kalle skriva om dansen först:
Dansen nedtecknad 26/2 1978 efter Sigvard Vikströms noggranna beskrivning av stegen.
Sigvard Vikström var spelman och nertecknare av Grangärde Finnmarks musik samt ledare av Grangärde spelmanslag i Dalarna. Han var mycket glad över att denna, som han sade, "morsans polska" blev nertecknad och bevarad. Efter nerteckningen dansade vi dansen lite men så föll den i glömska och först då jag blev bekant med Ivar Lantto, Kiruna, erinrade jag mig polskan från Norrbotten. Vi har dansat den igen från -96 i Hörkens Bygdedansare och vi tycker den känns fin. Så varsågod dansare från Norrbotten, här får ni Gammelpolska från Kalix efter Sigvard Vikström.
Kalle Strandell, Hörken

1998-2010 © www.folkdansaren.se