Skriv
Stäng

FRANSÄS 

Uppställning: Två parallella och mot varandra vända linjer, omkring fyra stegs avstånd mellan linjerna. Lika många par i varje linje. Parvis armkroksfattning.
Beskrivning:
Tur 1 Komplimang
1-8 Komplimang egen (1-2) + mot varandra parvis (3-6) , komplimang egen (7-8) + kompl. visavi (1-2) genomgång och uppställning (5-8)
1-8 Dito tillbaka + liten hurra.

 9-16

Chaine anglaise över och 8 tillbaks.
9-16 Chassé till motstående plats. Vila.
17-24 Komplimang till egen plats.
Tur 2 Figure
1-8 Kav A + dam B 4 steg åt vä, 4 steg åt hö och över till varandras platser.
1-8 Dito till egen plats + liten hurra.
1-8, 1-8 Kav B + dam A detsamma.
Tur 3 Kedja 
1-8 Kav A + dam B.
Kompl. egen + gå + kompl. visavi + fatta + vila + gå (+ gå).
------2---------2-----------2--------2------2----2---4--
9-16 Chassé. Kav.A + Dam B avtackning.
17-24 Kompl.och genomgång till plats.
/:1-8://:9-16://1-24 Dam A + Kav B. Upprepas.
Tur 4 Dambyte
1-8, 9-16  Som Komplimang ovan men till plats med visavi dam. Lång hurra.
1-16, 17-24 Chaine anglaise. Chassé och vila. Kompl. + genomgång till kav.plats.
  /:1-16://17-24 Upprepas med byte till egen dam.
Tur 5 Promenad
1-24  Dam in under "upptakt". Marrrsch till möte. Kav med dam till plats.
Tur 6 Fig m. skuggn.  
Avtackning Visavi och eget par.
Uppteckning Bengt Martinsson 981029
Om fransäs

Fransäsen är en serie kontradanser, som på 1700-,talet kom från England till Frankrike, sedan även till Tyskland och Sverige. Den utfördes av flera par och har olika turer, vid vilka de dansande fördela sig i kadriljer (en kadrilj = fyra Par, uppställda i fyrkant mitt emot varandra). Efter hand dansades fransäs företrädesvis med paren uppställda på linje mitt emot varandra.

Nya turer skapades: damombyte, promenad, ronde, chaine m. fl. Många av dessa turer voro endast promenad i olika figurer, varigenom fransäsen fick en viss likhet med den högtidligare promenadfransäsen. I allmänhet slutade turerna med omdansning på plats. Ofta inlades i fransäs, vals, polka. eller galopp.

Anföraren skall utropa turerna och i övrigt leda dansen på ett trevligt och omväxlande sätt. I Sverige dansades fransäs ganska -allmänt till om-kring 1900. Vid baler och familjebjudningar före-kommo, minst en och ibland flera uppspelningar till fransäs på. samma kväll. Till en bal hörde ett program i trevligt format (ofta med en liten blyertspenna fäst med ett silkessnöre), som upptog kvällens alla danser.

Det hände även att kompositören till musiken fanns angiven. Det förekom även på programmet en streckad rad vid varje dans, där damens alla kavaljers namn skulle antecknas. Själva uppbjudningen var en hel ceremoni med presentation för damen och hennes sällskap, om de voro obekanta för varandra. Efter komplimang för damen framställdes frågan om att få dansen med henne. Damen såg då efter i programmet om hon var ledig och önskade giva ett jakande svar. Kavaljeren skulle då anteckna sitt namn på damens program.

Det gällde att passa på från början om, det var någon »viss» dam man önskade en dans med. Upp-bjudningen till fransäs gick till som ovan anförts, men dessutom skulle antingen kavaljeren höra efter vis a vis (ett par att dinnsa emot), eller också utbad han att damen, som han uppbjudit, skulle göra honom sällskap till paret, som man önskade dansa fransäs tillsammans med. Var man obekanta, skedde först presentation och därefter framställdes önskan om >vis å vis> i fransäs. Därefter gjordes anteckningar i programmet.

När man kom till fransäs i programmet, spelade musiken upp till fransäs (förspel). Efter förspelet följde en paus. Kavaljererna uppsökte sina damer och gjorde djup, komplimang för dessa samt bjödo armen, gingo så parvis till vis å vis, där det gjordes parvis komplimang för varandra. Därefter intog paret plats i kadriljen eller på linje.

Ovanstående är infört för att vår tids ungdom, som är så helt främmande för dylika ceremonier, då det gäller dans, skall, om den så önskar, kunna göra sig en föreställning om den festivitas, som rådde under fransäsens dagar.

Utan att iakttaga dessa former kommer dansen icke till sin rätt.
Själva beskrivningen är i kortfattad form, enär det troligen på varje plats finnes personer, som kunna visa turernas ordning. Dessutom fanns det lika många variationer på fransäs, som ledare av dansen.


1998-2010 © www.folkdansaren.se