Skriv
Stäng

ENGELSKA FRÅN SÖRBYN

Uppställning: Tre och tre. 1 och 3 vända mot varandra nr 2 med vä sida mot fronten. 1 2 3
Steg: Engelska steg, hoppsteg.
Musik: BUS med JP Nyströms Spår 7 (första delen). (Ljudprov)
Fattning: Ledig hand i sidan, kedja.
Beskrivning:

Takt

Tur 1A 1-8 Figuré. 2 1 figurerar mot varandra med engelska steg. 2 vänder ett halvt varv motsols på de 2 sista stegen.
Tur 1B 1-8 2 och 3 figurerar mot varandra med engelska steg.
Tur 1C 9-16 Kedja. Alla dansar med hoppsteg och kedjefattning i en åtta. 2 och 3 börjar dansa mot varandra och börjar kedjan med höger-hand-fattning. Vä i vä-handfattning med 3 och 1
Tur 2 1-8
1-8
9-16
Alltid hö-handfattning på 3:ans plats och vä-hand-fattning på 1:ans plats. Inalles åtta byten med två hoppsteg på varje handfattning. Vid turens slut står de 3 1 2
Som tur 1A fast nu börjar 1 mot 3
Vid turens slut står de 2 3 1
Tur 3 1-8
1-8
9-16
Som tur 1A fast nu börjar 3 mot 2
Vid turens slut står de 1 2 3 dvs utgångsställning.
Upptecknad i Boden 1964 av Bengt Martinsson efter Hildur Lövgren, född 1900 i Sörbyn.

1998-2010 © www.folkdansaren.se