Skriv
Stäng

Den lilla roliga (förenklad)

Utgångsställning: Parvis i ring
Steg: Gångsteg, jiggsteg
Musik: Engelska
 
Beskrivning:
Tur 1  l- 8 Parvis promenad gångsteg
 1-4 Paren dansar arm i arm med gångsteg i motsols efter varandra.
   1-4 Vänd helt om, och promenera medsols tillbaks under åtta takter 
Tur 2  9-16 Figuré med omdansning
  Var och en figurerar på stället för sin egen dam eller kavaljer med hoppsteg och fritt valda gester (9-12), därefter omdansning parvis med hoppsteg och sluten fattning (13-16).
Tur 3  1-8 Damen går till kavaljeren framför och så fortsätter dansen
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1998-2010 © www.folkdansaren.se