Skriv
Stäng

Åttatur förenklad

Uppställning:

Parvis i ring

Steg:

Gångsteg, jiggsteg och hurrasteg.

Musik:

Engelska med 8 takter/repris. MM 72 - 80

Beskrivning:

Antal takter:

 Tur 1A

 4
 Figuré för egen, 8  fria figurésteg (engelska steg)
 

 1
 byt plats till vänster förbi varandra, 2 gångsteg
 

 3
 gör helt om och fortsätt figurén, 6 jiggsteg.

B

8

Höger hands kedja, pojkarna motsols och flickorna medsols ett varv, 16 gångsteg

Tur 2 A

8

Parvis omdansning, 16 hurrasteg

 B

 8
Figuré som i tur I A.  

 C

 8
Kedja som i tur I B.  

Och så fortsätter dansen från början

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1998-2010 © www.folkdansaren.se