Skriv
Stäng

ANGLÄS

Uppställning: Parvis på linje, flickorna till vänster och pojkarna till höger. Par 1 står närmast fronten.
Fattning:
Steg: Gångsteg.
Musik:  Angläs (Anglaise) med 2 repriser med 4 takter.
Beskrivning:
Tur 1 A
4 takter Paren 1 och 2 möts mellan linjerna och bildar kors, högerhands- fattning av P 1 och F 2 samt P 2 och F 1, för dans medsols, 8 gångsteg.
4 takter Byte av handfattning för dans motsols, 8 gångsteg.

Tur 1B

4 takter P 1 för F 2 och P 2 F 1 ned mellan linjerna från fronten, P 1 leder promenaden, 8 gångsteg.
4 takter Byte av handfattning under helomvändning och promenad tillbaka. Par 2 intager par 1:s utgångsplats.
Tur 2
16 takter  Paren 1 och 3 upprepar tur 1, varefter par 1 är redo dansa med par 4, och par 2 med par 3.
Tur 3
16 takter Paren 1 och 4 samt 2 och 3 upprepar tur 1. 1 den följande turen dansar par 1 med par 5, par 2 med par 4, medan par 3 vilar en omgång på par 1:s utgångsplats.
Tur 4, 5 osv.
Så fortsättes tills alla paren dansat med varandra. Dansen avslutas när par 1 återkommer till utgångs platsen.
Anm. Omedelbart efter korset byter pojkarna plats och efter promenaden flickorna. Platsbytena göres till vänster förbi varandra. Från dansens början dansar par 1 med platsbyte frän fronten medan övriga par utför platsbyten mot fronten. Vid flyglarna står paren över en omgång, för att sedan förflytta sig i motsatt riktning.


1998-2010 © www.folkdansaren.se